Onze school Wie werken er?

 Wie werken er op Het Kompas?

Een 25-tal medewerkers

Groepsleerkrachten, intern begeleider, conciërge, directeur, klassenassistente, overblijfkrachten, interieurverzorgsters, remedial teacher, logopedist, Auris Ambulante dienstverleners: Samen zorgen wij er dagelijks voor dat alles goed loopt. We werken samen en voelen ons allemaal verantwoordelijk voor de school.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zorgen voor de dagelijkse opvang van de leerlingen in de groepen 1 tot en met 8. De peuters worden begeleid door peuterleidsters.

Andere leraren en onderwijs ondersteunend personeel

Daarnaast zijn er nog andere leraren die niet verbonden zijn met een groep, maar de leraren die de leerlingen ondersteunen:

  • Interne begeleider oftewel zorgcoördinator: Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben;
  • Logopediste: Als kinderen begeleiding nodig hebben op het gebied van stem, spraak, taal en/of gehoor, dan kunnen zij hulp krijgen van onze eigen schoollogopediste.
Ondersteuningsteam

Basisschool Het Kompas bouwt haar deskundigheid op het ondersteuningsteam waarin alle disciplines van de school vertegenwoordigd zijn. De volgende specialisaties zijn op Het Kompas te vinden en zijn vertegenwoordiger in het ondersteuningsteam:

Rekencoördinator: mevr. Simone de Kock, MSEN

Coördinator en VVE: mevr. Jacqueline Plasman de Winter;

Taal- en leesspecialist: mevr. Chantal van Vegchelen, MSEN;

IB-er: mevr. Simone de Kock, MSEN;

Directeur: mevr. Yolanda Groen

Directie

De algemene leiding van de school is in handen van de directeur, Yolanda Groen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0164-237112.

Uw kind aanmelden?

Ontdek alles wat u moet weten over het aanmelden Ontdek meer