Onze school Onderwijs op maat

Onderwijs op maat op Het Kompas

Omdat alle kinderen zich anders ontwikkelen bieden wij onderwijs op verschillende niveaus. Kan je meer? Dan krijg je ook meer uitdaging. Heb je meer hulp nodig? Dan krijg je die ook. Dit gebeurt in de klas, maar ook daarbuiten.

Speciale hulp

Als een kind speciale hulp nodig heeft die de school zelf niet kan bieden, dan schakelen we hulp in van buitenaf. Er is nauw contact met het Samenwerkingsverband De Brabantse Wal. Samen bekijken we welke ondersteuning er nodig is voor uw kind.

Extra`s

We bieden extra onderwijstijd aan de leerlingen. Hierdoor hebben zij meer tijd om goed te kunnen leren.

Door samenwerking hebben wij op school een eigen logopediste. Als het nodig is kan uw kind daar gebruik van maken. Er zijn op school ook medewerkers werkzaam van Auris Ambulante Dienstverlening. Zij helpen de leerlingen individueel of in groepjes en geven goede adviezen en tips aan ouders en leerkrachten.

Het Kompas heeft een eigen schoolbibliotheek. Hier werkt onze leesmedia-consulent.  Alle leerlingen van de school krijgen een pasje om GRATIS boeken te lenen bij de schoolbibliotheek en de bibliotheek in de stad.

Zorg op school

Deze is in handen van onze Intern Begeleider, mevr. Simone de Kock. Zij begeleidt leerkrachten in de klas, heeft contacten met diverse instanties en bewaakt de ontwikkeling van onze zorgleerlingen.

 

Uw kind aanmelden?

Ontdek alles wat u moet weten over het aanmelden Ontdek meer